/ Informaţii Publice / Ghiduri, Protocoale, Standarde  

Standarde medicale

Standarde medicale de diagnostic și tratament

Standard de îngrijire paliativă a pacienților cu HIV/SIDA

Standarde de asigurare a calității tratamentului de recuperare acordat copiilor în Centrele de reabilitare subordonate MS

Standarde de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în RM

Standarde de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile şi de asistenţă psihosocială consumatorilor de droguri

Standard national de ingrijiri medicale la domiciliu

Standardul Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale

Standard Naţional de Îngrijiri Paliative

Standard de ingrijiri nursing pentru asistente medicale si moaşe

Acte normative de standardizare in Hemotransfuziologie

Standard Naţional al procedurilor operaţionale privind scrceningul cervical

Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie

Standardul de organizare, funcţionare şi practică în cadrul secţiilor de terapie intensivă

Standardul naţional privind screeningul audiologic la nou-născuţi

Standardul Naţional al Procedurilor Operaţionale privind Screening-ul cancerului colorectal

Standardul privind organizarea şi desfaşurarea activităţii de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane

Standardul de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgențe

Standard Supravegherea epidemiologica a infectiei cu HIV

Standard de organizare, funcționare și practică în cadrul băncii de lapte uman în Republica Moldova

Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
Nomenclator naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică
Ordin nr. 482 din 14.06.11 privind aprobarea Standardelor pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova