/ Informaţii Publice / Ghiduri, Protocoale, Standarde  

Ghiduri Clinice

    Ghidurile clinice, propuse atenţiei Dvoastră sunt elaborate de cele mai celebre organizaţii internaţionale de elaborare a Ghidurilor. Utilizarea lor în practica medicală reprezintă o cale pentru diminuarea diferenţelor în calitatea îngrijirilor furnizate de  către diferiţi medici. Recomandările Ghidurilor nu trebuie percepute ca norme obligatorii, care ar îngrădi libertatea decizională a practicianului într-o împrejurare clinică specifică. Ghidurile clinice internaţionale vor sta la baza elaborării Ghidurilor clinice naţionale şi Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale.

Ghiduri Clinice Internaţionale

Ghiduri Clinice Internaţionale(traduse)

Ghiduri Clinice NaţionaleParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova